Zhrniem: Produkty ceramizer – je to veľmi dobrá investícia. Skutočný účinok a plná spokojnosť, hoci je potrebné sa vyzbrojiť trpezlivosťou a dôkladne sledovať vozidlo.
Mne sa investícia vrátila už dávno – úspora paliva a plynu, som spokojný s použitím. Okrem toho najlepší dôvod je to, že som investoval už do niekoľkých kusov.

Matej

A ešte jedno. Nie je to posledná investícia…

Ochrana a obnova štvortaktných spaľovacích motorov (benzín, nafta, LPG)

Produkty ceramizer do motorového oleja

Hlavné výhody:
– znižuje spotrebu oleja (spaľovanie oleja
– žranie oleja) – znižuje spotrebu paliva o 3 až 15%
– zvyšuje a vyrovnáva kompresné tlaky vo valcoch na nominálne hodnoty
– uľahčuje štart zimného motora (najmä pri nízkych teplotách v zime)
– stišuje a vyrovnáva prácu motora – zvyšuje dynamiku
– výkon vozidla
– obnovuje povrchy trenia kovov
– umožňuje v mnohých prípadoch vyhnúť sa drahej oprave, zvlášť vo veľmi namáhaných zariadeniach
Cena 23 eur

Ochrana a obnova prevodovky, diferenciálu a iných prevodov

Produkty ceramizer do prevodového oleja
Hlavné výhody:
– uľahčuje radenie prevodových stupňov (zvlášť v prípade namáhavého radenia)
– stišuje hluk vychádzajúci z prevodovky a diferenciálu
– predlžuje životnosť zariadení až 5 násobne, zvlášť prilepšujúca vlastnosť v prípade športových vozidiel, kde prevodovky a prevody podliehajú vysokému zaťaženiu a veľkému namáhaniu.
Procesy obnovy sa vykonávajú bez nutnosti demontáže zariadenia a náklady „na zistenie problému“ poruchy prevodovky sú neporovnateľne nižšie.
Cena 20 eur

Ochrana palivovej sústavy

Produkty ceramizer do paliva

Hlavné výhody:
– znižuje nepriaznivé účinky nižšej kvality pohonných hmôt
– prispieva k dôkladnejšiemu spaľovaniu paliva – čistí palivovú sústavu, vstrekovacie čerpadlo, vstrekovače, vstrekovacie trysky
– pomáha uvoľňovať vstrekovače a piestne krúžky
– uľahčuje štart studeného motora, najmä pri nízkych teplotách
– udržuje palivovú sústavu a motor v čistote (odstraňuje a zabraňuje tvorbe usadenín a karbónu)
– znižuje emisie škodlivých látok, CO vo výfukových plynoch – až o 50%
– znižuje hluk a dymenie
– chráni a obnovuje palivovú sústavu
Cena 7 eur

Ochrana a obnova hydraulickej sústavy riadenia s posilňovačom

Produkty ceramizer do hydrauliky
Hlavné výhody:
– obnovuje hydraulickú sústavu riadenia s posilňovačom
– uľahčuje jazdu vďaka zníženiu odporov pri točení volantom
– zaisťuje plynulú a tichú prácu posilňovača riadenia za všetkých podmienok
– udržuje nové a použité zariadenia dlhodobo v čo najlepšom stave
– chráni pred vznikom korózie
Obnovuje a chráni sústavu riadenia značným zvýšením bezporuchovosti zariadenia.
Cena 22 eur

Ochrana a obnova motorov motocyklov s mokrou spojkou

Produkty ceramizer do motora motocykla
Hlavné výhody:
– stišuje a vyrovnáva prácu motora, mierne zvyšuje dynamiku motocykla
– chráni motor pred opotrebovaním a niekoľkonásobne predlžuje jeho životnosť (zvlášť vo veľmi namáhaných pohonných jednotkách)
– obnovuje povrchy trenia, čím sa znižuje spotreba benzínu (od 3 do 15%) a spotreba oleja
– chráni motor pred koróziou (zvlášť počas zimovania motocykla)
– zlepšuje plynulé radenie prevodových stupňov (v motoroch vybavených sústavou mazania spoločne s prevodovkou-väčšina 4-taktných motorov motocyklov)
– až 5-násobne predlžuje životnosť motora – účinný v rekreačných aj v šprotových motocykloch
Cena 23 eur

Sada č.1

Najuniverzálnejšia zostava.
Súčasne umožňuje obnovu a ochranu motora, prevodovky a ochranu palivovej sústavy
Zostava č.1 obsahuje produkty ceramizer:
Ceramizer® do motora – 1 dávka, Ceramizer® do prevodov – 1 dávka, Ceramizer® zušľachťovač do palivovej sústavy – 1 dávka.
Cena jednotlivých produktov 50 eur
Cena v sade 45 eur Ušetríte 5 eur

Sada č.2

Obnovuje a chráni zariadenia s väčším opotrebením prevodovky alebo skupín prevodov, zvlášť prevodovky a diferenciál
Zostava č.2 obsahuje produkty ceramizer:
Ceramizer® do motora – 1 dávka, Ceramizer® do prevodov – 2 dávky, Ceramizer® zušľachťovač do palivovej sústavy – 1 dávka.
Cena jednotlivých produktov 70 eur
Cena v sade 61 eur Ušetríte 9 eur

Sada č.3

Opravuje prevažne motory starších vozidiel, ktoré sú viac opotrebené.
Chráni pred vysokými účinkami trenia motory využívané v extrémnych prevádzkových podmienkach ako športové vozidlá, taxislužby, autoškoly, traktory a mnohé iné
Zostava č.3 obsahuje produkty ceramizer:
Ceramizer® do motora – 2 dávky, Ceramizer® do prevodov – 1 dávka, Ceramizer® zušľachťovač do palivovej sústavy – 1 dávka.
Cena jednotlivých produktov 73 eur
Cena v sade 63 eur Ušetríte 10 eur

Sada č.4

Pre komplexnú obnovu a ochranu motora, prevodovky, hydraulickej sústavy posilňovača riadenia a ochranu palivovej sústavy
Zostava č.4 obsahuje produkty ceramizer:
Ceramizer® do motora – 1 dávka, Ceramizer® do prevodov – 1 dávka, Ceramizer® zušľachťovač do palivovej sústavy – 1 dávka,
Ceramizer® do hydraulickej sústavy posilňovača riadenia – 1 dávka.
Cena jednotlivých produktov 72 eur
Cena v sade 62 eur Ušetríte 10 eur

Sada č.5

Ochrana a obnova motora a ochrana palivovej sústavy
Zostava č.5 obsahuje produkty ceramizer:
Ceramizer® do motora – 1 dávka, Ceramizer® zušľachťovač do palivovej sústavy – 1 dávka
Cena jednotlivých produktov 30 eur
Cena v sade 27 eur Ušetríte 3 eur

Sada č.6

Obnova a ochrana motora motocykla s mokrou spojkou a ochrana palivovej sústavy pred opotrebením. Na ochranu motora motocykla počas zimovania a predĺženie jeho životnosti Zostava č.6 obsahuje produkty ceramizer:
Ceramizer® do motora motocykla s mokrou spojkou – 1 dávka,
Ceramizer® do palivovej sústavy – 1 dávka
Cena jednotlivých produktov 30 eur
Cena v sade 26 eur Ušetríte 4 eur