Oprava turba, repas turbodúchadiel použitím ceramizera

Ceramizery® sú inovatívne aditíva do oleja na obnovu a ochranu povrchov trenia s možným využitím

Opráv pre pravidelný chod a zlepšenie funkčnosti motora, oprava turba, zlepšenie radenia prevodových stupňov, hučania a pískania prevodov, hydraulické systémy, ochrana vstrekovačov a vstrekov, atď

Súčastí v:

  • Spaľovacích motoroch
  • Prevodovkách
  • Diferenciáloch
  • Redukciách
  • Sústavách prenášania pohonu, ozubených kolesách
  • Sústavách posilňovača riadenia
  • Hydraulických sústavách
  • Valivých a klzných ložískách
  • Kompresoroch
  • Palivových sústavách

Možnosti použitia ceramizerov sú veľmi široké, tu sú niektoré z nich:

Osobné vozidlá, osobné automobily

Väčšina vlastníkov automobilov má osobitný vzťah k svojim vozidlám. Očakávajú spoľahlivosť, dlhú životnosť, nízku spotrebu paliva a vlastnosti, ktoré prevyšujú tie, ktoré sú garantované výrobcom.

Dôkazom toho je starostlivosť o zariadenia automobilu posunutá až k tuningu. Tieto účinky môžu priniesť mierny úspech v zlepšení. Napríklad koeficientu odporu vzduchu Cx, pohodlia, estetických zážitkov.

Úprava motora (vačkový hriadeľ, kompresný pomer, atď.), lepšie dynamické vlastnosti spôsobujú negatívny vplyv na životnosť a spoľahlivosť automobilu.

Keď sa chceme bez poškodenia úžitkových vlastností vozidla pričiniť o zlepšenie parametrov práce pohonnej jednotky a sústavy prenášania pohonu, je potrebné znížiť obmedzenia vlastností spôsobené trením.
Tieto možnosti vytvára technológia ceramizácie. Pozostáva na významnom, až 10 – násobnom znížení koeficientu trenia. Až do najazdenia 70 000 kilometrov.

Výsledkom použitia technológie ceramizácie motor a prevody získavajú väčšiu účinnosť, vyššiu využiteľnú energiu, nižšie vnútorné odpory pri zvýšenej tvrdosti vrchnej vrstvy spolupracujúcich povrchov.

Zlepšuje sa životnosť a spoľahlivosť automobilu.
Zníži sa spotreba paliva, olejov a iných mazacích materiálov.
Výrazne sa znižuje účinok škodlivých zložiek výfukových plynov.
Zlepší sa bezpečnosť jazdy (možnosť pokračovať v jazde bez oleja, dokonca 500 kilometrov).

Tieto účinky je možné získať využitím navrhovanej technológie ceramizácie. Nielen v nových automobiloch, ale dokonca extrémne využívaných.
Pretože výsledkom aplikácie technológie ceramizácie dochádza k obnove spolupracujúcich komponentov. Bez demontáže prvkov vystavených jej použitiu. Preto automobil vždy môže byť ako nový!

Veľmi dôležitým účinkom využitia technológie ceramizácie je ľahší štart zimného motora, dokonca vo veľmi silných mrazoch. Vďaka výraznému zníženiu odporov suchého trenia, ktoré sú súčasťou každého štartu motora.

Technológiu opravy ceramizerom môžeme využiť aj tam, kde je potrebná oprava turba, či repas turbodúchadiel, pokiaľ nie sú opotrebené do takej miery, že je bežná oprava turba už nepostačujúca a je nutné vymeniť niektoré diely turba a jeho súčasti.
Oprava turba ceramizerom je pomerna kvalitná a 
rýchla. No a pokiaľ nie je nutný repas turba je aj dostatočne lacná.

Motocykle, motorky, cross - závodné, športové, cestné

Vysoké otáčky a veľké zaťaženia sa často vyskytujú v dvojkolesových vozidlách pri ich podmienkach práce. Toto bezprostredne vplýva na rýchlejšie opotrebenie pohonných jednotiek ako v automobilových motoroch. Ceramizácia umožňuje účinnú ochranu trecích povrchov v motoroch dvojkolesových vozidiel ako aj účinkom zmenšenia súčiniteľa trenia – znížiť spotrebu paliva

Taxi, taxislužba, taxíky

Motory automobilov taxislužby patria pravdepodobne do kategórie najčastejšie štartovaných spomedzi zárobkových vozidiel.

Každé štartovanie motora spôsobuje jeho opotrebenie rovnajúce sa 300 – 400 kilometrov najazdenia vozidla. Keď poznáme počet štartov, môžeme ľahko spočítať “virtuálne“ kilometre, ktoré však spôsobujú skutočné opotrebenie motora. Len vodiči taxislužby vedia koľko najazdených kilometrov pripadá na jedno štartovanie motora.

Vozdilá taxislužby sú najčastejšie prevádzkované v podmienkach mestskej dopravy.

Máme do činenia s:
– krátkymi úsekmi jazdy,
– častým státím na semaforoch,
– nízkymi otáčkami často nezohriateho motora (napríklad v preťaženiach) a
– obohatené zmiešaniny paliva splachujúce olej z hladkého povrchu valca, najmä pri nízkych teplotách v čase zimy.

Keď k tomu pripočítame opotrebenie akumulátora (permanentne nedobitého) a vyskytujúce sa ťažkosti so štartovaním motora a taktiež odpory v sústave prenášania pohonu (prevodovka, náprava) spôsobené zvýšenou lepkavosťou oleja ako aj trením, máme už príliš veľa dôvodov na využitie technológie ceramizácie.

Vodiči, ktorí vlastnia automobily, ktoré využívajú turbo, a tie sa vyskytujú vo veľa motoroch si po jazde musia dávať väčší pozor. Motor treba nechať bežať na voľnobežných otáčkach aspoň minútu, aby sa turbo ochladilo.
Inak, pri nevhodnom používaní turba dôjde k jeho rýchlemu opotrebeniu, čím vzniknú poškodenia a bude vyžadovaná oprava turba, mnohokrát aj samotný repas turba.

Oprava turba sa dá zvládnuť aj alternatívnym riešením akým je ceramizer a vtedy oprava turba môže vyjsť pomerne lacno. V prípade veľkého opotrebenia turba je nutný jeho repas a to mnohokrát nebýva lacná záležitosť ak to porovnáme s vhodnejšiu alternatívu akou je „iba bežná“ oprava turba.

Transport - nákladná kamiónová doprava, nákladná preprava

Dlhé, niekoľkodňové trasy zo sídla firmy vyžadujú, aby nákladné vozidlá charakterizovala spoľahlivosť a nízke náklady na prevádzku. Často sa stáva, že prevádzkované vozidlá zlyhajú a vyžaduje sa ich náprava. 

Oprava v teréne poškodeného motora alebo prevodovky “TIR-a“ (kamióna) je ten pravý dôvod na zabezpečenie výjazdu servisu vyslaného z firmy. Ak nie, vznikajú vysoké náklady opravy cez iné servisy – často zahraničné. Navyše, na takých veľkých vzdialenostiach, len 5% úspory paliva a menej časté výmeny oleja môžu nakoniec presvedčiť o konkurencieschopnosti dopravnej firmy.

To už je dôvod na využitie technológie ceramizácie. Bezvýznamná nie je možnosť ďalšej jazdy pri náhlom vytečení oleja. Poškodená olejová vaňa, prevodovka, zadné nápravy, diferenciál. Predovšetkým v oblastiach, kde vzdialenosti k benzínovej pumpe alebo autoservisu sa počítajú v stovkách kilometrov.

V miestnej doprave je možné siahnuť na rezervy súvisiace s amortizáciou vozidla, predĺžením jeho životnosti, obnovou komponentov bez vyradenia vozidla z prevádzky pri aplikácii technológie ceramizácie.

Autoškola

Inštruktori autoškoly najlepšie vedia akú “tvrdú prácu“ dávajú vozidlám účastníci kurzov.

Pravidelne tu patrí:
– časté štartovanie motora zastaveného spolu s vozidlom – obvykle pri zaradenej rýchlosti,
– použitie celého rozsahu otáčok motora počas štartovania,
– jazda “skokmi“ a ďalšie atrakcie.

Pravidlom je, že výcviky jazdy sú vykonávané používaním nízkych otáčok motora. Výrazne pod optimálnu hranicu pre určitý rýchlostný stupeň. To nakoniec vytvára podmienky pre rýchle opotrebenie spolupracujúcich prvkov.

Aby mohli byť zdokonalené motory a sústavy prenášania pohonu na podmienky v akých pracujú vo vozidlách autoškoly, je vhodné zabezpečiť ich pomocou technológie ceramizácie.

Tu si tiež obzvlášť treba dať pozor na automobily s turbodúchadlom. Žiaci cudziemu autu nevenujú toľko pozornosti ako vlastnému. Je na inštruktorovi autoškoly, aby dohliadol, alebo sám vykonal ochladenie turbodúchadla po jazde, keďže oprava turba nie je v autoservise vôbec lacná záležitosť.

Roľníctvo - poľnohospodárske stroje, traktory, kombajny

Poľnohospodárske traktory a kombajny pracujú vo veľmi ťažkých podmienkach. V teréne – prach, rôzne zaťaženia, odlišná kvalita pohonných hmôt, rôzna úroveň obsluhy. Sú vystavené opotrebeniu pohonných jednotiek. Najčastejšie sú nimi motory vyžadujúce pravidelnú prácu a dosiahnutie nastavených prevádzkových vlastností. Taktiež ľahšie štartovanie, zachovanie optimálnych vôlí, zodpovedajúca tesnosť a vhodná kompresia motora. Väčšinou obdobia medzi nápravami motorov poľnohospodárskych strojov neprekračujú niekoľko sezón. Spája sa to s vysokými nákladmi (v súčasnej situácii na vidieku). Výrazne znižujú efektívnosť – zisk prevádzkovania hospodárstva. Vidiek a farmy sú v prevažnej väčšine vybavené traktormi staršej generácie. Sú veľmi opotrebované, vyžadujú nepretržité opravy. Liekom na to môže byť využitie v širokej škále odporúčaná technológia ceramizácie. Umožňuje opravy a ochranu motorov a sústav prenášania pohonu poľnohospodárskych traktorov pred trením. Bez demontáže a vysoko kvalifikovanej obsluhy bezprostredne v hospodárstve a pri nízkych nákladoch. To isté sa týka iných poľnohospodárskych strojov a zariadení používaných v roľníctve.

Cestné a technické služby

Vozidlá cestnej služby, väčšinou so špeciálnym zariadením, ponechané dlhší čas nepoužívané, sú povinné svoje dispozície vykazovať bezproblémovým štartom a bezporuchovou prácou v najextrémnejších cestných a poveternostných podmienkach.

Aby sme mohli získať takýto stupeň pripravenosti cestných mechanizmov je potrebné minimalizovať odpory (mimo iné trenia) nachádzajúce sa v ich zariadeniach. Zvýšiť odolnosť spolupracujúcich povrchov proti oxidácii. Nezávisle od stavu faktora mazania – olej, mazivo. Ťažkostiam so štartovaním a zlyhaniu tohto typu zariadenia sa dá vyhnúť využitím technológie ceramizácie.

Požiarnici, polícia, pohotovosť, záchranná služba

Automobily týchto služieb sú povinné spĺňať také podmienky ako: – spoľahlivosť – predovšetkým štartovanie, – včasné dosiahnutie nastavení cestných parametrov vo všetkých poveternostných podmienkach – pri akejkoľvek vonkajšej teplote), súčasne – pri nízkych nákladoch prevádzky (spotreba pohonných hmôt, opravy, atď). Zdanlivo rozporuplné a ťažko dosiahnuteľné splnenia požiadaviek môžeme pomerne lacno získať využitím technológie ceramizácie. Jej využitie spôsobuje výrazné (asi 8 násobné) zníženie koeficientu trenia. Umožňuje ľahší štart studeného a dlho neštartovaného motora. Je možné okamžité plné zaťaženie motora bez obáv zadretia. Zníženie spotreby nafty a predĺženie najazdených kilometrov medzi výmenami oleja je hodné využitia technológie ceramizácie. Bezvýznamné nie je využitie technológie ceramizácie do kĺbov, prevodoviek , zadných náprav, diferenciálu a sústav riadenia, zvýšením ich funkčnosti a spoľahlivosti.

Ťažké pracovné mechanizmy, stroje a zariadenia

Stroje a zariadenia v stavebníctve pracujú v podmienkach výrazných a premenlivých zaťažení, veľkého prachu, často nedostatočného mazania. Sú to nepochybne nepriaznivé faktory pre ich životnosť. Okrem pohonných jednotiek sú extrémnym podmienkam práce v stavebných strojoch vystavené aj iné ich zariadenia. V rozsahu svojho využitia technológia ceramizácie zahŕňa aj tieto mechanizmy. Životnosť ťažkých mechanizmov a ich spoľahlivosť môže byť predĺžená využitím celej škály ponúkanej technológie ceramizácie. Od pohonnej jednotky po mazivá obnovujúce a ochraňujúce rôzne mechanizmy vystavené treniu. O účinkoch vyplývajúcich zo zníženia opráv (veľmi drahých a držiacich investičný cyklus) tohto zariadenia na staveniskách, netreba nikoho, kto ho obsluhuje presviedčať.

Vojsko - vojenské vozidlá

Práve tu využitie technológie ceramizácie vzniklo. Nielen za cieľom upravenia úžitkových parametrov zbraní (hlaveň, vojenské mechanizmy, atď), ale taktiež v motorizovaných mechanizmoch. Niekoľkonásobná životnosť mechanizmov, zníženie odporov trenia a zlepšenie bezporuchovosti dopravných a bojových prostriedkov je neoceniteľná. To nie sú len významné finančné úspory v mieri, ale aj bezpečnosť ľudí a efektívnosť operácií pri použití spoľahlivejšieho zariadenia odolného vplyvu nepriaznivých klimatických podmienok a agresívneho pôsobenia chemických prostriedkov. Mechanické poškodenia, dokonca úniky a celkový nedostatok olejov a mazív, zaprášenie (najmä oxid kremičitý). Využitie technológie ceramizácie umožňuje výrazne znížiť údržbu uskladneného motorizovaného zariadenia. Je ľahké ho spustiť kedykoľvek. Úsporná spotreba pohonných hmôt a mazív v celom období prevádzky a taktiež možnosť predĺženia životnosti zariadenia – to sú tiež dôvody pre široké využitie technológie ceramizácie v armáde.

Automobilové športy, športové závody, závodné automobily

Motory používané v športovom motorizme (v motorkách, automobiloch, lodiach atď.) sú najčastejšie veľmi namáhané. Vystavené sú extrémnych zaťaženiam ich častí.

Vedľajším účinkom je značné vytváranie tepla spôsobené trením spolupracujúcich komponentov. Spôsobuje to špecifické problémy s výberom prevádzkových materiálov, častými opravami a výmenou nadmieru opotrebovaných dielov. Zlyhanie často kazí očakávaný športový úspech.

Zníženie vytváraného trenia a odolnejšie časti povrchov trenia na vysoké teploty práce v podmienkach obmedzeného mazania – suché trenie, je kľúčom k zlepšeniu vlastností pohonných jednotiek, ako aj bezpečnosti, tak aj životnosti zariadenia.
Získanie týchto účinkov zaručuje technológia ceramizácie.

Oprava turba a iné zásadné poruchy

V prípade športových automobilov, ktoré využívajú a robia extrémne jazdy je veľmi dôležité správne dbať o každý diel, každú súčiastku automobilu a včasným odhalením chyby predchádzať drahým opravám.

Môžeme sa nútene dostať k poruchám a následne k nutnej oprave častí motora a jeho súčastí ako napríklad drahá oprava turba, oprava prevodovky, oprava diferenciálu, atď

Historické vozidlá

Zberatelia a fanúšikovia historických vozidiel a motocyklov v priebehu ich opravy čelia bariére nedostatku náhradných dielov. Naštartovanie vozidla a udržanie ho v použiteľnom stave je často frustrované nedostatkom dielov.

V takýchto prípadoch neoceniteľné služby a dokonca jediné východisko dáva možnosť využitia technológie ceramizácie. Zaujímavé v súvislosti s jej použitím je to, že najlepšie účinky sa získavajú pre materiály horšej kvality (oceľ a železo), ktoré boli predtým použité na výstavbu komponentov automobilov. Odtiaľ je ich prirodzená nízka životnosť. Je možné si predstaviť automobil alebo motocykel zo začiatku storočia (XX-teho),ktorý bez opráv prekonáva tisíce kilometrov. Alebo dokonca “Varšavy“, “DKW“, “VW“, “Sirena 102“, atď v lepšom stave ako po opustení továrne.

Lode, rybárske člny, skútre, záchranné plavidlá a iné plávajúce prostriedky

Plávajúce prostriedky vybavené spaľovacími motormi sú prevádzkované (PôSOBIA) v agresívnom prostredí. Veľká vlhkosť vzduchu, vodná hmla, vysoká slanosť, atď.

Tieto javy spôsobujú nepriaznivé účinky na povrchoch kovov a najmä v miestach ich kontaktu (trenie, korózia). Rýchle zmeny zhoršuje vysoká teplota, ktorá je výsledkom trenia spolupracujúcich prvkov a spaľovania v motoroch, čo výrazne znižuje životnosť zariadení pohonných jednotiek. Pretože zníženie agresívneho prostredia nie je možné, cieľom predľženia životnosti motorov a iných zariadení v plávajúcich objektoch sú nutné odolnejšie časti mechanizmov proti agresívnym vplyvom a zníženie lokálnej teploty trecích sa povrchov, čo umožňuje technológia ceramizácie. Vyššie uvedený prehľad nevyčerpáva možnosti, kde je možné využiť technológiu ceramizácie.

Ceramizer je možné použiť v rôznych automobiloch, zariadeniach, strojoch

Vyberte si ceramizer podľa : – automobilu (osobné, nákladné, motocykel, pracovné mechanizmy) – druhu oleja (motorový, prevodový, hydraulický) – alebo zariadenia (motor, prevodovka, paliva, posilňovač)