Testovanie a oprava motora, vyššie kompresné tlaky

TEST č.1: 562 km bez oleja v motore (predstavuje účinok ceramizerov® ako ochrana a oprava motora

1. Meranie kompresných tlakov a analýza plynov pred a po 2124 km od okamihu aplikácie ceramizerov®, k čomu by následne bola prispôsobená oprava motora:

Vozidlo: Honda Civic: ŠPZ WF85817, rok výroby 1992, najazdené 181 350 km, č. Motora: D15B26834351, typ: D15B7 (1.5i 16V), obsah: 1493 cm3, výkon 75 kW (101 koní pri 5900 ot/min ako aj 124 Nm pri 5000 ot/min), nainštalované LPG.

Meranie bolo vykonané v CHMS Jacek Chojnacki, ul. Pruszkowa 32, 05-830 Nadarzyn. Na meranie kompresných tlakov použití prístroj SPCS 15, na analýzu plynov analyzér typ: Tecno Test mod. 481.

Meranie kompresných tlakov:

  • Dňa 18.10.2007 pri najazdení 181 350 km pred aplikáciou ceramizerov® vykonané meranie kompresných tlakov
  • Dňa 06.11.2007 pri najazdení 183 474 km po 2124 km od aplikácie ceramizerov® (2 dávky do motora a 1 dávka do prevodovky) vykonané meranie kompresných tlakov. Tieto hodnoty sú východiskom, ak by bola vykonávaná oprava motora ceramizerom.

Výsledky meraní

Aplikácia ceramizera® / najazdené [km] I valec [bar] II valec [bar] III valec [bar] IV valec [bar]
0 km / najzdené 181341 11,5 8,5 5,5 9,0
2124 km / najazdené 183474 13,5 13 13 13,5
Percentuálny nárast 13 % 53 % 136 % 50 %

Najväčší nárast (až o 136%) kompresného tlaku bol získaný na 3 valci, t.j. z 5,5 bar na 13 bar.

Kompresný tlak pred aplikáciou ceramizerov® na 3 valcoch bol menej ako 10 bar, čo svedčí o veľkom opotrebení motora. Ceramizer® spôsobil nárast a vyrovnanie kompresných tlakov na nominálne hodnoty vo všetkých valcoch. To znamená, že týmto spôsobom bola prevedená účinná oprava motora.

Analýza plynov pred a po 2124 km od momentu aplikácie ceramizerov® ukázala pokles toxických zložiek výfukových plynov, t.j. pokles oxidu uhoľnatého (CO) o 17%, pokles uhľovodíkov (HC) o 20% ako aj pokles oxidu uhličitého (CO2) o 3,6%.

Pred (najazdené 181341 km) Po 2124 km (najazdené 183474 km)
Voľnobežné otáčky 1080 RMP 920 RMP
CO 1,73 1,43 (zníženie o 17 %)
CO2 19,9 19,2 (zníženie o 3,6 %)
HC 200 160 (zníženie o 20 %)
O2 0 0
Bolo pozorované zníženie voľnobežných otáčok z 1080 ot/min na 920 ot/min a zároveň vyrovnanie práce motora.

Spozorovaná zmena farby elektród zapaľovacích sviečok na svetlejšiu, čo známená zníženie “chuti“ na olej.

Po meraní

Pri najazdení 183 474 km bol vypustený olej z olejovej vane a naštartovaný motor (bez oleja) na voľnobehu za účelom vylúčenia akejkoľvek chyby pred skutočným testom jazdy bez oleja.

Motor pracoval na voľnobehu približne 30 minút bez oleja – 3x po 10 minút s 15 minútovými prestávkami.

Potom bol doliaty olej a aplikovaná jedna dávka ceramizera® do motora.
Vozidlo prešlo ešte 1108 km s olejom v motore. Spolu najazdené 3240 km s dodatkom ceramizera® v oleji (čo je postačujúce na vytvorenie keramickej vrtsvy) a vtedy sa pristúpilo k samotnej jazde bez oleja.

2. Test jazdy bez oleja

Dňa 14.11.2007 pri najazdení 184 582 km (3240 km od okamihu aplikácie ceramizerov®) bolo pristúpené k samotnému testu jazdy bez oleja v podmienkach cestnej premávky pri vonkajšej teplote ovzdušia okolo +1 st. C.

Motor bol zahriaty na pracovnú – prevádzkovú teplotu a potom nasledovalo vypustenie oleja.

Motor bol naštarovaný a okolo 10-tej hodiny vozidlo vyrazilo na trasu Nadarzyn (okolo Varšavy) – Katowice – Nadarzyn.

Presný priebeh trasy jazdy bez oleja:

67: Nadarzyn-Mszczonow-Rawa Mazowiecka-Piotrkow Trybunalski- E75: Kamiensk-Czestochowa-Kozieglowy-Siewierz-droga 86 Bedzin- Katowice-Bedzin- E75: Siewierz Kozieglowy-Czestochowa-Kamiensk-Piotrkow Trybunalski- E67: Rawa Mazowiecka-Mszczonow-Nadarzyn

Priebeh testu celý čas pozorovali medzi inými redaktori novín: Motor, Super Express a televízia. TVN Turbo ako aj Redakcia programu Motokibic TV – program vysielajúci v TVP3 Katowice.

Demontáž motora ukázala normálne opotrebenie ložísk kľukového hriadeľa (pre motor s najazdením cez 180 tis.km), toto opotrebenie sa nevzťahuje mimo normy, okrem najazdenia 562 km po vypustení oleja. Môžeme povedať, že v tomto momente nebola potrebná oprava motora.

Výsledky testu:

  1. Vozidlo prešlo 562 km po vypustení oleja z motora v mestskej prevádzke (5%) a mimo mesta (95%).
  2. Teplota motora sa počas testu udržovala v norme.
  3. Auto sa premiestňovalo priemernou rýchlosťou 90km/h, chvíľami rýchlosťou 120 km/hod.
  4. Motor bežal na výmenu benzín a LPG (čo ešte viac prehĺbilo extrémne podmienky motora).
  5. Mimo niekoľko hodín (spolu okolo 7 hodín) jazdy v extrémnych podmienkach motor ešte pracoval normálne a nevytváral problémy v prevádzke vozidla. Nebola potrebná žiadna oprava motora
  6. Ešte účinný a funkčný motor bol demontovaný a odovzdaný na posúdenie stavu povrchov trenia.

Výsledok testu 562 km jazdy po vypustení oleja z motora potvrdzuje efektívny účinok prípravku ceramizer® ako oprava motora po opotrebení a prezentuje jeho unikátne vlastnosti.
Chceme zdôrazniť, že cieľom testu bol výzkum vplyvu ceramizer® na ochranu povrchov trenia (v žiadnom prípade nebolo cieľom testu ukázať, že je možné jazdiť bez oleja a že olej nie je potrebný).

Olej bol vypustený, aby bolo možné vytvoriť náhodné, extrémne prevádzkové podmienky práce motora. Vzhľadom na extrémnosť testu dôrazne neodporúčame vykonávanie podobných testov na vlastnom vozidle.

TEST č.2 : Jazda bez oleja v motore v televízii TVN7 (program „Na osi“)

V júlových a augustových častiach motoristického magazínu „Na osi“ vysielaného cez TVN 7 boli prezentované ceramizery® ako aj test 300 km jazdy bez oleja,
na stav motora (kompresné tlaky vo valcoch), potom boli použité ceramizery® do pohonnej jednotky.

Nové merania motora po najazdení 2000 km od momentu aplikácie ceramizerov® ukázali nárast kompresných tlakov.
Potom, za účelom vylúčenia akejkoľvek chyby pred skutočným testom jazdy bez oleja – bol vypustený olej a motor pracoval bez oleja na voľnobehu okolo 30 min., následne bol naliaty olej a aplikovaná ďalšia dávka ceramizera®.
Keď vozidlo prešlo ďalších 1000 km, bolo pristúpené k extrémnej skúške. Bol vypustený olej z motora a automobil bol používaný v mestskej prevádzke ako aj mimo mesta. Po asi 300 km jazdy bez oleja v motore bol test ukončený.

Diagnostika motora

Diagnostika motora po tejto etape ukázala, že kompresné tlaky a tlak oleja v olejovom čerpadle vďaka použitiu ceramizer® ostali nezmenené, okrem 300 km jazdy bez oleja ! Tento motor je naďalej používaný v normálnej prevádzke. Nemusela prebehnúť žiadna priama oprava motora.

Najazdené kilometre od aplikácie ceramizer® I valec [bar] II valec [bar] III valec [bar] IV valec [bar]
0 km 12,5 12 12 11,5
200 km a 0,5 h práce motora bez oleja na voľnobehu 12,5 12,4 11,8 13,0
3000 km 13,1 12,3 12,4 13,7
Percentuálny nárast 4,8% 2,5% 3,3% 19,1%

Výsledok testu jazdy bez oleja v motore potvrdzuje účinné pôsobenie ceramizer® ako oprava motora po opotrebení ako aj predstavuje vynikajúce vlastnosti ceramizerov®, nakoniec vzhľadom na extrémnosť testu dôrazne neodporúčame vykonávanie podobných testov na vlastnom vozidle.

TEST č.3: Oprava motora pri použití ceramizerov® ako aj vplyv aditív do oleja na výkon vozidla

Testy boli vykonané v Priemyselnom Inštitúte Motorizmu vo Varšave a testované auto bolo Daewoo Nexia.

Vozidlo. Daewoo Nexia
Najazdené kilometre: 179 407 km

25.03.2004
Bola vykonaná prvá prehliadka v PIMOT-e, vykonané merania tlakov na konci kompresie (vykazujúcich stav motora) ako aj dynamiky vozidla (rozjazd auta od 60 do 140 km/h na 5 rýchlostnom stupni). Potom sme použili ceramizer® ako oprava motora a ceramizer® ako oprava prevodovky.

14.04.2004
Po prejdení 2654 km (od okamihu aplikácie ceramizerov®) boli znovu vykonané merania.
Meranie tlaku na konci kompresie ukázalo nárast a vyrovnanie kompresných tlakov vo valcoch na nominálne hodnoty. Získaný bol maximálny nárast o 1,8 bar, čo je o 16,3% tlaku na konci kompresie na IV valci, alebo iné vysvetlenie – motor sa prakticky vrátil do výrobného stavu. Pre dôkladnejšie zobrazenie je vložený nižšie nákres a tabuľka.

Údaje prenesené do tabuľky:

Dátum vykonania meraní Stav tachometra [km] Najazdené kilometre od aplikácie ceramizerov® [km] I valec [bar] II valec [bar] III valec [bar] IV valec [bar]
25.03.2004 179 407 0 12,2 12,1 11,6 11,0
14.04.2004 182 061 2654 13,2 13 12,9 12,8
Procentuální nárust 8,2% 7,4% 11,2% 16,3%

Vďaka použitiu ceramizerov® sme získali taktiež 9,9% nárast výkonu vozidla pri rozjazde od 60 do 140 km/h na 5 rýchlostnom stupni.

Dátum vykonania meraní Stav tachometra [km] Najazdené kilometre od aplikácie ceramizerov® [km] Trasa (m)
25.03.2004 179 407 0 1622
14.04.2004 182 061 2654 1460
skrátenie trasy rozjazdu o: 162 m

Dodatočný názor od vlastníka (dátum obdržania názoru 18.03.2006)

Ako majiteľ testovanej Nexie vo firme PIMOT, chcem opísať ďalšie dojmy z používania môjho auta.
Správanie auta po aplikácii aditív do oleja (najazdené okolo 180 tis.km) je opísané na internetovej stránke. Auto som predal s najazdenými 260 tis.km. Rovnako som aplikoval ceramizer® do prevodovky.

Vráťme sa k motoru, neskôr VOBEC nežral olej. Pracoval tichúčko a dobre zrýchľoval. Nepoužil som po aplikácii ceramizera® žiadne iné produkty. Nebola nutná oprava motora. Auto bolo prevádzkované ďalej na polosyntetickom oleji a výmeny oleja vykonávané po 8-9 tis.km. Kompresia motora pri 230 tis.km bola blízko identická ako po použití ceramizera® pri 190 tis.km. Bohužiaľ nedisponujem dokumentom (bolo to robené u známeho počas otváracích hodín servisu). Auto slúži ďalšiemu vlastníkovi bez problémov.

Celý čas je prevádzkované na LPG a robí mesačne okolo 4000-5000 km. Denne auto jazdilo 2-5 hodín, často bez vypnutia motora. Keď som sa rozhodol, že ma zaujíma oprava motra ceramizerom, použil som, zle rozumejúc, dávku väčšiu od odporúčanej 🙂 A to prvých 1000-1200 km som neprekračoval 2800 otáčok. Može byť, že to spôsobilo lepšie výsledky produktu.

Teraz k prevodovke

Zle sa radil 2 a 3 stupeň. Po aplikácii produktu (2 dávky) a použití odporúčaní – rýchlosti sa začali radiť jemne už po prejdení okolo 200-300 km, neskôr to bolo perfektné po 1000-1200 km. Pred dodaním produktu som zmenil olej v prevodovke, nedodal som žiadne iné produkty. Úprimne sa priznám, že po 230 tis.km som vymenil spojku, ale mimo pružnejšieho pedálu spojky som nespozoroval nápravu 🙂

Záver je, že ceramizer® ako oprava motora pomohol. Vypustený olej z prevodovky sa ukázal ako nový a čistý. Ako som sa neskôr dozvedel predchádzajúci majiteľ ho tiež vymieňal. Takže preto odpadá možnosť vplyvu nového oleja. Ceramizer® som použil do prevodovky pri najazdení okolo 195 tis.km
Pozdravujem Marián

TEST č.4: Obnova motora pri použití ceramizerov® ako aj vplyv prípravkov na výkon a krútiaci moment motora

Vozidlo: Honda civic 1.6 16V r. 1991
Najazdené kilometre: 234 683 km
ŠPZ: WI 92009

Aplikovaný prípravok ceramizer® do motora a do prevodovky.
Olej bol vymenený predtým, približne 1500 km pred aplikáciou ceramizera® pri najazdení 233 050 km.

Prvé meranie bolo vykonané pred použitím ceramizera® – pri najazdení 234 683 km.
Druhé meranie bolo vykonané po použití ceramizera® a po prejdení asi 1400 km – pri najazdení 236 083 km.

Výsledky:

1. Maximálny nárast o 3 kG/cm2 teda o 26,3% tlaku na konci kompresie získané na 3 valci.
2. Nárast na nominálne hodnoty a vyrovnanie kompresných tlakov vo všetkých valcoch, alebo inak – získaný návrat kompresných tlakov motora na prakticky výrobný stav nového motora.
3. Nárast maximálneho momentu Nmax o 3 Nm (vplývajúceho na výkon vozidla)
4. Nárast sily Pmax o 2 PS (vplývajúceho na výkon vozidla)

Nastala významná oprava motora

Výkresy krútiaceho momentu N a sily P vo funkcii otáčok motora:

Tlaky na konci kompresie – po ľavej strane pred použitím ceramizerov®, po pravej strane po použití:

Číslo valca: I II III IV
Pred aplikáciou ceramizerov® 12,3 12,8 11,4 11,5
Po 1400 km od aplikácie ceramizerov® 14,1 14,0 14,4 14,4
Percentuálny nárast 14,6 % 9,4 % 26,3 % 25,2 %

TEST č.5: Vplyv ceramizera® na výkon a krútiaci moment motora

Vozidlo. BMW 330 D z r.2000
Najazdené kilometre: 270 tis.km
ŠPZ: AA-VM 746

Použité 2 ceramizery® do motora a zušľachťovač do paliva (ktorý zlepšil nepravidelnú prácu vstrekovača).

Po prejdení 3782 km od okamihu aplikácie ceramizerov® – motor získal nasledujúce výsledky:
•    Nárast maximálneho výkonu o 4,66%, teda o 7,7 KM (5,7kW).
•    Nárast maximálneho krútiaceho momentu o 3,2%, teda o 13 Nm.
•    Zväčšenie pružnosti a výkonu motora – vychází to z presunu charakteristiky momentu na nižší otáčky.

Nárast výkonu a krútiaceho momentu bol získaný v celom rozsahu meraných otáčok motora a pri 2800 otáčkach za minútu bol získaný najväčší nárast výkonu – 9KM a najväčší nárast krútiaceho momentu – 24Nm.

TEST č.6: Vplyv ceramizera® na prevádzkové parametre oleja

Ceramizer® neovplyvňuje fyzikálno-chemické a reologické parametre oleja, teda je k oleju úplne neutrálny.
Potvrdzuje to expertíza TECHNICKÉHO INŠTITÚTU LETECKÉHO VOJSKA Č.6/55/08

V praxi to znamená, že ceramizer je možné používať do každého oleja získavajúc jednoznačne výhody z parametrov, ktoré obsahuje odporúčaný olej pre dané zariadenie.

Expertíza Č 6/55/08:

1. PRÁVNY ZÁKLAD:

Objednávka zo dňa 01.29.2008 od firmy „VIDAR“, 00-717 Varšava, ul. Czerniakowska 58.

2. PREDMET PRÁCE

Testy motorového oleja Orlen Classic SJ/CF 15W/40 s prísadou Ceramizer® / “Pán Mechanik“ ako aj motorový olej Orlen Classic SJ/CF 15W/40 bez prísady v dohodnutom termíne.

3. CÍL PRÁCE

Ohodnotenie vplyvu prísady „Ceramizer® / “Pán Mechanik“ na základné fizykálno-chemické vlastnosti motorového oleja.

4. ČAS A MIESTO REALIZÁCIE PRÁCE

02.02.2008 – 10.03.2008
Základ materiálov Pohonných a Mazacích (Z-55) TILV.

5. PRIEBEH PRÁCE
Rozsah testov bol dohodnutý s Objednávateľom práce (tabuľka 1). Vzorky pre testy dodal Objednávateľ. Prísady do oleja použité v množstve pripravenom od Objednávateľa.

Olej s prísadou bol podrobený miešaniu s výhodami miešadla nastavovaním otáčok (okolo 200 ot/min) počas 3 hodín pri teplote asi 60 st.C.

Čísla vzoriek:
•    motorový olej – 0039 – 08
•    motorový olej s prísadami – 0040 – 08

Tabuľka 1.

Poz. Názov označenia Metóda výzkumu
1 Kinetická priľnavosť pri teplote 100 oC PN-EN ISO 3104:2004
2 Obsah cudzích telies PN-C-04089:1958
3 Odďaľovanie korózie na meď pri teplote
100 oC počas 3 hodín
PN-EN ISO 2160:2004
4 Protikorózne vlastnosti v roztoku soli
počas 24 hodín
PN-C-04082:1981
5 Množstvo kyslosti PN-C-04049:1988
6 Zvyšky po koksovaní (metóda mikro) PN-EN ISO 10370:1999

Výsledky testov uvedené v tabuľke 2. Získané výsledky testov sa týkajú výlučne skúmaných vzoriek.

Tabuľka 2.

Výsledky testov:

Poz. Názov označenia Merná jednotka Motorový olej s prísadou Motorový olej bezprísady
1 Kinetická priľnavosť pri teplote 100 oC mm2/s 13,32 13,38
2 Obsah cudzích telies % (m/m) neobsahuje neobsahuje
3 Odďaľovanie korózie na meď pri teplote
100 oC počas 3 hodín
trieda 1 1
4 Protikorózne vlastnosti v roztoku soli
počas 24 hodín
Stupeň korózie Bez korózie Bez korózie
5 Množstvo kyslosti Mg KOH/g 1,647
6 Zvyšky po koksovaní (metóda mikro) % (m/m) 1,23 1,24

V celom období vykonávaných testov neboli potvrdené zmeny hodnôt parametrov vzoriek motorového oleja s dodatkom použitia na parametre motorového oleja bez dodatku. Svedčí to o neutrálnom odďaľovaní testovaného dodatku na základné fizykálno-chemické vlastnosti testovaného motorového oleja.

6. ZÁVER

Na základe vykonaných testov je možné potvrdiť, že testovaná vzorka prísady „Ceramizer® / “Pán Mechanik“ po pridaní do motorového oleja (prinesenej vzorky oleja Orlen Classic SJ/CF 15W/40) nemá negatívny vplyv na jeho základné fizykálno-chemické vlastnosti.

Vypracoval dr.ing. J.Zielinski

TEST č.7: Oprava motora za použitia ceramizerov®

Vozidlo: Opel Corsa 1.0 z r.1983
Najazdené kilometre: 312 tis.km
ŠPZ vozidla: WXG 982L

Na test bol použitý automobil normálne prevádzkovaný, bez žiadnej prípravy.
Olej vo vozidle bol vymenený skôr, asi 1500 km pred aplikáciou ceramizerov®.
Vozidlo nebolo vybavené katalyzátorom.
Predtým neboli v automobile použité žiadne prípravky do oleja ani zušľachťovače kovu.

Prevodovka:

Vysvetlím, že vo vozidle som predtým (pred testom) vymenil 4-stupňovú (z výroby) prevodovku na 5-stupňovú. Bolo to dobre, ale menič stupňov som musel vybehať, a preto mechanizmus zmeny je vydratý – zaradenie 5 rýchlostmého stupňa bolo dostupné len niekedy, rýchlosť medzi 80 až 100 a v závislosti od zručnosti vodiča.

Teraz (po aplikácii prípravku) päťka sa radí pri 40 km/hod a veľmi ma to teší, ale nadovšetko, tzv. “vybehanie“ je úžasné: vchádzam do križovatky voľne a nepočujem, že idem, čo znamená, že v prevodovke sa museli znížiť valivé odpory.
„Pozdravujem, Peter“

Po prejdení 1500 km od okamihu aplikácie ceramizerov® bolo vykonané dňa 06.02.04 pri najazdení 313 500 km meranie kompresie motora vo všetkých valcoch (zobrazujúce vplyv použitia ceramizerov® na stav-opotrebenie motora a následne prípadná oprava motora)

Prenesenie údajov z grafu do tabuľky:

Valce Pred aplikáciou ceramizerov® Po regenerácii a prejdení 1500 km Percentuálna zmena nárast/pokles
I 11,1 11,6 4,5%
II 10,5 9,6 8,5%
III 8,5 10,3 21,2%
IV 9,8 10,5 7,1%
Priemerné výsledky 9,98 10,5 5,3%

Zhrnutie výsledkov merania kompresie (kG/cm2)

Záver testovania:

Na 3 valcoch bol získaný nárast a vyrovnanie kompresie. Znamená to, že výsledky potvrdzujú efekt účinku prípravku. Najväčší nárast o 21,2% bol dosiahnutý na III valci. Pravdepodobne v dôsledku opotrebenia na II valci bol získaný malý pokles o 0,9 kG/cm2. Aby sme vylúčili možnú chybu merania na II valci bude čoskoro vykonané ďalšie meranie kompresie.
Po 12000 km od aplikácie ceramizerov vykonané ďalšie meranie dňa 16.06.04 pri najazdení 324 000 km.

Valce Pred aplikáciou ceramizerov® Po regenerácii a prejdení 12000 km Percentuálna zmena nárast/pokles
I 11,1 10,4 6,3%
II 10,5 10,7 1,9%
III 8,5 10,5 23,5%
IV 9,8 10,8 10,2%
Priemerné výsledky 9,98 10,6 6,2%

Záver: Získaný bol trvalý nárast na 3 valcoch a vyrovnanie kompresných tlakov vo všetkých valcoch. Znamená to, že výsledky potvrdzujú efefkt účinku prípravku. Najväčší nárast o 23,5%bol dosiahnutý na III valci. Na I valci bol získaný malý pokles o 0,7 kG/cm2, ktorý je v rámci chyby merania.

TEST č.8: 500 km jazdy bez oleja v motore

Vozidlo: Polonez 1500
Najazdené kilometre: 129 tis.km

Po 3000 km od okamihu aplikácie ceramizera® bol vypustený olej z motora.

Dňa 09.03.05 vozidlo prešlo 303 km bez oleja v motore jazdiac rôzne – kyvadlovo.
Následujúci deň bola vykonaná ďalšia jazda bez oleja, vozidlo prešlo vzdialenosť 206 km.
Po dosiahnutí cieľa – prejdení spolu 509 km bez oleja v motore bol test ukončený.

Stále účinný a funkčný motor bol rozobratý a vyčlenený pre ďalší výzkum.
Počas testu bolo vozidlo poháňané LPG, ktorý viac prehĺbil extrémne podmienky motora. Počas celého testu teplota motora neprekročila normy, t.j. 90 st.C.
Jazda prebiehala ako v meste tak aj mimo mesta.

Pri jazde mimo mesta sa vozidlo pohybovalo priemernou rýchlosťou 80 km/hod.
Test bol prevedený v prítomnosti viacerých pracovníkov Požiarnej služby z Przasnysza.

Výsledok testu jazdy bez oleja v motore potvrdzuje efekt účinku prípravku ceramizer® v ochrane motorov pred opotrebením a predstavuje jeho jedinečné vlastnosti, avšak vzhľadom na extrémnosť testu dôrazne neodporúčame vykonávanie podobných pokusov na vlastnom vozidle.

TEST č.9: 403 km jazdy bez oleja v motore Hondou Civic

Vozidlo: Honda Civic, motor 1.5, r.1992
Najazdené kilometre: 302 tis.km

Auto po prejdení 3160 km od okamihu aplikácie 3 kusov ceramizerov® a 45 min. na voľnobehu bez oleja – bolo testované jazdou bez oleja v motore, v podmienkach cestnej premávky.

V dňoch 01 – 04.08.2007 po vypustení oleja z motora – vozidlo jazdilo v okolí Przasnysza prekonaním spolu 403 km.

Hoci motor po prejdení 403 km bez oleja vykazoval veľké opotrebenie, stále pracoval na voľnobehu. Bohužiaľ vozidlo už nemalo silu umožňujúcu jazdiť – preto bol test ukončený.

Počas testu bolo vozidlo najčastejšie poháňané LPG a miestami benzínom.
Je potrebné podotknúť, že motor použitý na testovanie mal najazdené cez 300 tis.km, čo o to viac prehĺbilo extrémne podmienky testu.

Počas celého testu teplota motora neprekročila normy, t.j. 90 st.C
Jazda prebiehala ako v meste tak aj mimo mesta.
Pri jazde mimo mesta sa vozidlo pohybovalo priemernou rýchlosťou 75 km/hod.

Przasnysz, 01-04.05.2007

TEST č.10 : Oprava motora za použitia ceramizerov®

Meranie bolo vykonané v strednej škole v komplexe Vysokej školy č.1 v Leczycy.

Vozidlo: Fiat 126p
Najazdené kilometre: 90 309 km
ŠPZ: ELE C565

Dátum vykonania meraní Stav tachometra [km] Kilometre od okamihu aplikácie ceramizerov® [km] I valec [bar] II valec [bar]
17.08.2004 90 309 0 9,8 10,8
26.08.2004 90 577 268 11,0 11,2
08.10.2004 92 077 1768 11,2 11,0
25.10.2004 92 982 2673 11,8 11,8

Výsledky testovania:

1. Po prejdení 268 km od okamihu aplikácie produktu ceramizer® bolo vykonané prvé meranie kompresných tlakov. Napriek nedostatočnému najazdeniu, len 268 km od okamihu aplikácie produktu ceramizer® bol spozorovaný nárast kompresného tlaku.
2. Po prejdení 1768 km od okamihu aplikácie produktu ceramizer® bolo vykonané druhé meranie kompresných tlakov. Spozorovaný ďalší nárast kompresného tlaku.
3. Po prejdení 2673 km od okamihu aplikácie produktu ceramizer® bolo vykonané tretie meranie kompresných tlakov. Spozorovaný nárast a vyrovnanie kompresného tlaku na hodnote 11,8 bar na obidvoch valcoch, čo znamená, že účinnosť motora sa prakticky vrátila do výrobného stavu. Nevykonávala sa žiadna iná oprava motora.

Okrem vysokej počiatočnej hodnoty kompresných tlakov vyplývajúcej zo zmien v konštrukcii motora, t.j. zvýšenia stupňa kompresie ako výsledok plánovania hlavy, bol získaný nárast a vyrovnanie kompresných tlakov na obidvoch valcoch. Za úvahu stojí fakt, že na I valci bol dosiahnutý značný,až 20,4% nárast kompresného tlaku.