Ako dosiahnuť zníženie spotreby oleja?

Je príjemné, ak nedochádza k zbytočným poruchám a v motore, ktorý papá olej nastane zníženie spotreby oleja?

 

Zníženie spotreby oleja, zníženie spotreby paliva, zníženie opotrebenia dielov, zníženie trenia, zníženie hučania prevodovky, zníženie pískania diferenciálu,…
Toto je iba niekoľko výhod, ktoré dosiahnete využitím nanotechnológie na obnovu a ochranu kovových povrchov, ktoré podliehajú treniu

Možnosti využitia nanotechnológie v automobilovom priemysle sú veľmi široké, pozrime sa na niektoré z nich:

Osobné vozidlá, osobné automobily (tie, ktorými bežne a denne jazdíme)

To, že väčšina vlastníkov automobilov má osobitný vzťah k svojim vozidlám vieme. Pravdepodobne každý z nás očakáva jeho spoľahlivosť, dlhú životnosť, nízku spotrebu paliva a vlastnosti, ktoré prevyšujú tie, ktoré sú garantované výrobcom.

Dôkazom toho je starostlivosť o zariadenia automobilu posunutá až k tuningu. Tieto účinky nám môžu priniesť mierny úspech v zlepšení. Napríklad koeficientu odporu vzduchu (Cx), pohodlia, estetických zážitkov.

Úprava motora a lepšie dynamické vlastnosti spôsobujú negatívny vplyv na životnosť a spoľahlivosť nášho automobilu. Pokiaľ sa chceme bez poškodenia úžitkových vlastností vozidla pričiniť o zlepšenie parametrov práce motora a sústavy prenášania pohonu, je potrebné znížiť obmedzenia vlastností spôsobené trením.

Takéto možnosti vytvára technológia ceramizácie. Pozostáva na významnom, až 10 – násobnom znížení koeficientu trenia až do najazdenia 70 000 kilometrov automobilom.

Výsledkom použitia technológie ceramizácie motor a prevody získavajú lepšiu účinnosť, vyššiu využiteľnú energiu, nižšie vnútorné odpory pri zvýšenej tvrdosti vrchnej vrstvy spolupracujúcich povrchov.

Zlepšuje sa životnosť a spoľahlivosť automobilu. Dochádza k zníženiu spotreby benzínu a nafty, nastáva zníženie spotreby oleja a iných mazacích materiálov.
Výrazne sa znižuje účinok škodlivých zložiek výfukových plynov. Zlepší sa bezpečnosť jazdy (možnosť pokračovať v jazde bez oleja, dokonca 500 kilometrov).

Tieto účinky je možné získať využitím navrhovanej technológie ceramizácie, nielen v nových automobiloch, ale dokonca extrémne využívaných.
Pretože výsledkom technológie ceramizácie dochádza k obnove spolupracujúcich komponentov, bez demontáže prvkov vystavených jej použitiu.
Preto naše autíčko vlastnosťami motora, prevodovky a ďalších zariadení vždy môže byť ako nové.

Veľmi dôležitým aspektom využitia technológie ceramizácie je ľahší štart zimného motora, dokonca vo veľmi silných mrazoch. Deje sa tak vďaka výraznému zníženiu odporov suchého trenia, ktoré sú súčasťou každého štartu motora.

Motocykle, motorky - závodné, športové, cestné, cross (pre zábavu na voľný čas)

Vysoké otáčky a veľké zaťaženia sa často vyskytujú v dvojkolesových vozidlách pri ich podmienkach práce motora.

Toto bezprostredne vplýva na rýchle opotrebenie motorov motoriek rovnako ako v automobilových motoroch.

Aplikácia aditíva do oleja a následný proces technológie ceramizácie umožňuje účinnú ochranu trecích sa kovových povrchov v motoroch dvojkolesových vozidiel. Účinkom zníženia súčiniteľa trenia je možné dosiahnuť zníženie spotreby oleja aj zníženie spotreby paliva.

Taxi, taxislužba, taxíky (práca, ktorá by vás mala baviť)

Motory automobilov taxislužby patria pravdepodobne do kategórie najčastejšie štartovaných automobilov spomedzi zárobkových vozidiel.

Každé štartovanie motora spôsobuje jeho opotrebenie rovnajúce sa 300 – 400 kilometrom najazdenia vozidla. Ak poznáme počet štartov, môžeme ľahko spočítať “virtuálne“ kilometre taxíka, ktoré však spôsobujú skutočné opotrebenie motora.

Vodiči taxíkov pravdepodobne vedia koľko najazdených kilometrov pripadá na jedno štartovanie motora. Vieme aj to, že vozdilá taxislužby sú najčastejšie prevádzkované v podmienkach mestskej dopravy.

Tu máme do činenia s:
– krátkymi úsekmi jazdy,
– častým státím na semafóroch,
– nízkymi otáčkami častokrát ešte nezohriateho motora (napríklad v preťaženiach)
– obohatené zmiešaniny paliva splachujúce olej z hladkého povrchu valca, najmä pri nízkych teplotách počas zimy.

Ak k tomu pripočítame opotrebenie akumulátora (pravidelne nedobíjaného), vyskytujúce sa ťažkosti so štartovaním motora a taktiež odpory v sústave prenášania pohonu (prevodovka, náprava) spôsobené zvýšenou lepkavosťou oleja ako aj trením, máme už príliš veľa dôvodov na využitie technológie ceramizácie.

Transport - nákladná kamiónová doprava, nákladná preprava (cestovanie po krajinách na celom svete)

Dlhé, niekoľkodňové trasy zo sídla firmy vyžadujú, aby nákladné vozidlá charakterizovala spoľahlivosť a nízke náklady na prevádzku. Často sa stáva, že prevádzkované vozidlá zlyhajú počas jazdy a vtedy je potrebná rýchla náprava.

Oprava poškodeného motora alebo prevodovky “TIR-a“ (kamióna) v teréne je ten dôvod na zabezpečenie výjazdu servisu vyslaného z firmy.pokiaľ to nie je možné, vznikajú vysoké náklady opráv cez iné servisy – často zahraničné.
Navyše, na takých veľkých vzdialenostiach aké prekonávajú kamióny pri svojich dlhých prepravách, len 5% úspory paliva, zníženie spotreby oleja a menej časté výmeny oleja môžu nakoniec presvedčiť o konkurencieschopnosti dopravnej firmy.

To už je dôvod na využitie technológie ceramizácie. Bezvýznamná nie je možnosť ďalšej jazdy pri náhlom vytečení oleja.
Predovšetkým v oblastiach, kde vzdialenosti k benzínovej pumpe alebo autoservisu sa počítajú v stovkách kilometrov.

V miestnej doprave je možné siahnuť na rezervy súvisiace s amortizáciou vozidla, predĺžením jeho životnosti, obnovou komponentov bez vyradenia vozidla z prevádzky pri aplikácii technológie ceramizácie.

Autoškola (pre väčšinu mladých ľudí prvé sadnutie za volant)

Inštruktori autoškoly najlepšie vedia akú “ťažkú prácu poskytujú“ vozidlám účastníci ich kurzov.

Pravidelne tu patrí:
– časté štartovanie motora zhasnutého spolu s náhlym zastavením vozidla zvyčajne pri zaradenej rýchlosti,
– použitie celého rozsahu otáčok motora počas štartovania,
– jazda “skokmi“ a ďalšie zaujímavé „atrakcie“.

Pravidlom je, že hodiny jazdy sú vykonávané používaním nízkych otáčok motora, výrazne pod optimálnu hranicu pre určitý rýchlostný stupeň. 
To nakoniec vytvára podmienky pre rýchle opotrebenie spolupracujúcich prvkov.
Zníženie spotreby oleja, zníženie spotreby paliva a zníženie trenia sú minimálne dôvody na využitie aditív do oleja a paliva.

Aby mohli byť zdokonalené motory a sústavy prenášania pohonu na podmienky v akých pracujú motory vo vozidlách autoškoly, je vhodné zabezpečiť ich pomocou technológie ceramizácie.

Roľníctvo - poľnohospodárske stroje, traktory, kombajny (pestovanie potravín pre život na zemi)

Poľnohospodárske traktory a kombajny pracujú vo veľmi ťažkých podmienkach. V teréne – prach, rôzne zaťaženia, odlišná kvalita pohonných hmôt, rôzna úroveň obsluhy.

Vystavené sú opotrebeniu pohonných jednotiek. Najčastejšie sú nimi motory vyžadujúce pravidelnú prácu a dosiahnutie nastavených prevádzkových vlastností.
Taktiež ľahšie štartovanie, zachovanie optimálnych vôlí, zodpovedajúca tesnosť a vhodná kompresia motora, zníženie spotreby oleja a zníženie spotreby nafty.

Väčšinou obdobia medzi opravami motorov poľnohospodárskych strojov neprekračujú niekoľko sezón. V súčasnej situácii na vidieku sa to spája s vysokými nákladmi.
Výrazne znižujú efektívnosť – zisk prevádzkovania hospodárstva. Vidiek a farmy sú v prevažnej väčšine vybavené traktormi staršej generácie. Sú veľmi opotrebované, vyžadujú nepretržité opravy.

Liekom na to môže byť využitie v širokej škále odporúčanej technológie ceramizácie. Umožňuje opravy a ochranu motorov a sústav prenášania pohonu poľnohospodárskych traktorov pred trením. 
Bez demontáže a vysoko kvalifikovanej obsluhy bezprostredne v hospodárstve a pri nízkych nákladoch. To isté sa týka iných poľnohospodárskych strojov a zariadení používaných v roľníctve.

Cestné a technické služby (údržba ciest vo dne i v noci za každého počasia)

Vozidlá cestnej služby, väčšinou so špeciálnym zariadením, ponechané dlhší čas nepoužívané, sú povinné svoje dispozície vykazovať bezproblémovým štartom a bezporuchovou prácou v najextrémnejších cestných a poveternostných podmienkach.

Aby sme mohli získať takýto stupeň pripravenosti cestných mechanizmov je potrebné minimalizovať odpory (mimo iné trenia) nachádzajúce sa v ich zariadeniach a zvýšiť odolnosť spolupracujúcich povrchov proti oxidácii nezávisle od stavu faktora mazania – olej, mazivo.

Ťažkostiam so štartovaním a zlyhaniu tohto typu zariadenia sa dá vyhnúť využitím technológie ceramizácie.

Požiarnici, polícia, pohotovosť, záchranná služba (nepretržitá pomoc ľuďom v núdzi)

Na vozidlá týchto služieb sú kladené vysoké nároky a majú spĺňať také podmienky ako:
– spoľahlivosť, predovšetkým štartovanie,
– včasné dosiahnutie nastavení cestných parametrov vo všetkých poveternostných podmienkach (pri akejkoľvek vonkajšej teplote), súčasne pri nízkych nákladoch prevádzky (spotreba pohonných hmôt, spotreba oleja, opravy, atď).

Zdanlivo rozporuplné a ťažko dosiahnuteľné splnenia požiadaviek môžeme kvalitne a pomerne rýchlo získať využitím technológie ceramizácie.
Jej využitie spôsobuje výrazné (asi 8 násobné) zníženie koeficientu trenia.

Umožňuje ľahší štart studeného a dlho neštartovaného motora. Je možné okamžité plné zaťaženie motora bez obáv zadretia.
Zníženie spotreby oleja a nafty a predĺženie najazdených kilometrov medzi výmenami oleja je hodné využitia technológie ceramizácie.
Bezvýznamné nie je využitie technológie ceramizácie do kĺbov, prevodoviek, diferenciálu a systému riadenia zvýšením ich funkčnosti a spoľahlivosti.

Ťažké pracovné mechanizmy, stroje a zariadenia (ťažšia práca pre ďalší rozvoj)

Stroje a zariadenia v stavebníctve pracujú v podmienkach výrazných a premenlivých zaťažení, veľkého prachu, často nedostatočného mazania. Sú to nepochybne nepriaznivé faktory pre ich životnosť.

Okrem pohonných jednotiek sú extrémnym podmienkam práce v stavebných strojoch vystavené aj iné ich zariadenia. 
V rozsahu svojho využitia technológia ceramizácie zahŕňa aj tieto mechanizmy.

Životnosť ťažkých mechanizmov a ich spoľahlivosť môže byť predĺžená využitím celej škály ponúkanej technológie ceramizácie. Od pohonnej jednotky po mazivá obnovujúce a ochraňujúce rôzne mechanizmy vystavené treniu.

O účinkoch vyplývajúcich zo zníženia opráv (veľmi drahých a udržiavacich investičný cyklus) tohto zariadenia na staveniskách, netreba nikoho kto ho obsluhuje, presviedčať.

Vojsko, vojenské vozidlá (sú nablízku, keď ich súrne potrebujeme)

Práve tu vznikol vývoj keramických aditív do oleja. Nielen s cieľom upravenia úžitkových parametrov zbraní (hlaveň, vojenské mechanizmy, atď), ale taktiež v motorizovaných mechanizmoch.

Niekoľkonásobná životnosť mechanizmov, zníženie odporov trenia, zlepšenie bezporuchovosti dopravných a bojových prostriedkov, zníženie spotreby oleja a zníženie spotreby paliva je neoceniteľná.

To nie sú len významné finančné úspory v mieri, ale aj bezpečnosť ľudí a efektívnosť operácií pri použití spoľahlivejšieho zariadenia odolného vplyvu nepriaznivých klimatických podmienok a agresívneho pôsobenia chemických prostriedkov.
Tiež mechanické poškodenia, dokonca úniky a celkový nedostatok olejov a mazív, zaprášenie (najmä oxid kremičitý).

Využitie technológie ceramizácie umožňuje výrazne znížiť údržbu uskladneného motorizovaného zariadenia. Je ľahké ho následne uviesť do prevádzky kedykoľvek. Úsporná spotreba pohonných hmôt a zníženie spotreby oleja a mazív v celom období prevádzky a taktiež možnosť predĺženia životnosti zariadenia – to sú tiež dôvody pre široké využitie technológie ceramizácie v armáde.

Automobilové športy, športové závody, závodné automobily (zábava a voľný čas pre adrenalínových nadšencov)

Motory používané v športovom motorizme (v motorkách, automobiloch, lodiach atď.) sú najčastejšie veľmi namáhané. Vystavené sú extrémnych zaťaženiam ich dielov.

Vedľajším účinkom extrémnych zaťažení je výrazné vytváranie tepla spôsobené trením spolupracujúcich komponentov.
Spôsobuje to špecifické problémy s výberom prevádzkových materiálov, častými opravami a výmenou nadmieru opotrebovaných dielov. Zlyhanie častokrát kazí očakávaný športový úspech.

Zníženie spotreby oleja, zníženie vytváraného trenia a odolnejšie časti povrchov trenia na vysoké teploty práce v podmienkach obmedzeného mazania, tzv. suché trenie, je kľúčom k zlepšeniu vlastností pohonných jednotiek, ako aj bezpečnosti, tak aj životnosti zariadenia.
Získanie týchto účinkov zaručuje technológia ceramizácie.

Historické vozidlá (pre zachovanie skvostov dávno zabudnutých)

Zberatelia a fanúšikovia historických vozidiel a motocyklov v priebehu ich opravy čelia bariére nedostatku náhradných dielov. Naštartovanie vozidla a udržanie ho v použiteľnom stave je často frustrované nedostatkom dielov.

V takýchto prípadoch neoceniteľné služby a mnohokrát jediné východisko dáva možnosť využitia technológie ceramizácie.

Zaujímavé v súvislosti s jej použitím je to, že najlepšie účinky sa získavajú pre materiály horšej kvality (oceľ a železo), ktoré boli predtým použité na výstavbu komponentov automobilov. Odtiaľ je ich prirodzená nízka životnosť.

Keďže tieto vozidlá nerobia veľké vzdialenosti a neprejdú ročne tisícky kilometrov, zníženie spotreby oleja a zníženie spotreby paliva nie je prioritou, ale napriek tomu je významným prvkom úspory.

Je možné si predstaviť automobil alebo motocykel zo začiatku storočia (XY-teho), ktorý bez ťažkých a nákladných opráv prekonáva tisíce kilometrov.
Alebo dokonca “Varšavy“, “DKW“, “VW“, “Sirena 102“, atď pomaly v lepšom stave ako po opustení továrne 🙂

Lode, rybárske člny, skútre, záchranné plavidlá a iné plávajúce prostriedky (bezpečne na suchu aj na vode)

Plávajúce prostriedky vybavené spaľovacími motormi sú prevádzkované v agresívnom prostredí. Veľká vlhkosť vzduchu, vodná hmla, vysoká slanosť, atď.

Tieto javy spôsobujú nepriaznivé účinky na povrchoch kovov a najmä v miestach ich kontaktu (trenie, korózia).
Rýchle zmeny zhoršuje vysoká teplota, ktorá je výsledkom trenia spolupracujúcich prvkov a spaľovania v motoroch, čo výrazne znižuje životnosť zariadení pohonných jednotiek.

Pretože zníženie takéhoto agresívneho prostredia nie je možné, cieľom predľženia životnosti motorov a iných zariadení v plávajúcich prostriedkoch sú nutné odolnejšie časti mechanizmov proti agresívnym vplyvom a zníženie lokálnej teploty trecích sa povrchov, čo umožňuje technológia ceramizácie.

Aditíva do oleja a prísady do benzínu a nafty je možné využiť nielen v:

  • Spaľovacích motoroch
  • Prevodovkách
  • Diferenciáloch
  • Redukciách
  • Sústavách prenášania pohonu, ozubených kolies
  • Sústavách posilňovača riadenia
  • Hydraulických systémoch
  • Valivých a klzných ložískách
  • Kompresoroch
  • Palivových systémoch

Znížte spotrebu oleja a paliva, opotrebenie dielov motora a prevodovky a získajte ďalšie výhody v automobiloch, zariadeniach či strojoch

Vyberte si ceramizer podľa :
– automobilu (osobné, nákladné, motocykel, pracovné mechanizmy)
– druhu oleja (motorový, prevodový, hydraulický)
– alebo zariadenia (motor, prevodovka, palivový systém, posilňovač riadenia)