Ceramizer Sada č.1 (1x do motora, 1x do prevodovky, 1x do paliva)

45.00 

Táto sada obsahuje:

Ceramizer® do 4-taktného motora – 1 dávka
Ceramizer® do prevodovky, prevodov – 1 dávka
Zušľachťovač do palivovej sústavy – 1 dávka

Popis

Znižuje spotrebu paliva od 3 do 15%
Znižuje spotrebu motorového oleja
Zvyšuje a vyrovnáva kompresné tlaky
Znižuje tzv. „dymenie“ motora
Eliminuje suché štarty a pomáha ľahšiemu štartu motora
Stišuje prácu motora, znižuje jeho vibrácie
Zvyšuje efektivitu a výkon motora a s tým súvisiacu dynamiku vozidla
Regeneruje povrchy trenia počas prevádzky bez potreby demontáže obnovovanej skupiny
Účinná životnosť obnoveného povrchu je okolo 70 000km prejazdu automobilu
Zvyšuje životnosť trecích kovových povrchov, dokonca 5-násobne
Nahrádza vo väčšine prípadov opravy, niekoľko násobne znižujúc náklady opráv v porovnaní s tradičnými servisnými opravami
Nízky súčiniteľ trenia menej ako 0,02 t.j. 10-násobne menej ako pri kontakte „kov-kov“
Minimálne o 50% predlžuje najazdené kilometre medzi výmenami motorového oleja
V prípade havarijného úniku oleja vytvorená kovo-keramická vrstva umožňuje pokračovanie jazdy až cez 500km (potvrdením je test jazdy bez oleja)
Chráni podskupiny pred koróziou a agresívnymi chemickými látkami (dôležité v prípade, keď použitý motorový olej a/alebo palivo môže mať nízku kvalitu)
Znižuje nebezpečenstvo zablokovania piestnych krúžkov
Až 10-násobne zvyšuje tvrdosť a odolnosť opotrebenia trecích povrchov
Mikrotvrdosť 4000 – 4500 MPa (400 – 500 kG/mm2) (pre porovnanie mikrotvrdosť ocele je okolo 60 kG/mm2). Pevnosť v tlaku: 2500 MPa (250 kg/mm2)
Chráni životné prostredie
Aditíva do motora je možné používať do akýchkoľvek zariadení (tiež priemyselných) po predošlej konzultácii s výrobcom Ceramizerov
Uľahčuje radenie prevodov, regeneruje opotrebené synchróny
Stišuje prácu prevodovky, zadnej nápravy, redukcií
Znižuje vibrácie a hluk, eliminuje vŕzganie pri zmene prevodov
Niekoľkonásobne predlžuje životnosť zariadení, dokonca až 5-násobne
Regeneruje a chráni povrchy trenia počas prevádzky bez potreby demontáže opracovávanej skupiny tvorením kovo-keramickej vrstvy, ktorá vypĺňa, prekrýva a vyrovnáva škrabance, vady a ryhy
Účinná životnosť upraveného povrchu je okolo 100 000 km prejazdu vozidla
Účinok obnoveného povrchu ostáva taktiež po nasledujúcich výmenách oleja (najmenej na 100 000 km prejazdu automobilu)
Vo väčšine prípadov nahrádza opravy niekoľkonásobným znížením nákladov na opravy v porovnaní s tradičnými servisnými opravami
Prispieva k zvýšeniu spoľahlivosti a účinnosti zariadenia. Rovnakým spôsobom zvyšuje bezpečnosť v extrémnych prevádzkových podmienkach
Až 10-násobne zvyšuje tvrdosť a odolnosť opotrebenia trecích povrchov
Mikrotvrdosť 4000 – 4500 MPa (400 – 500 kG/mm2) (pre porovnanie mikrotvrdosť ocele je okolo 60 kG/mm2). Pevnosť v tlaku: 2500 MPa (250 kg/mm2)
Znižuje vytváranie tepla medzi trecími sa kovovými prvkami
V prípade nedostatočného mazania (napr. pri úniku oleja) vytvorená kovo-keramická vrstva dočasne umožňuje ďalšiu prácu zariadenie bez jeho zničenia
V prípade nečakaného úniku oleja vytvorená vrstva umožňuje pokračovanie v jazde (dokonca cez 500 km)
Predlžuje intervaly medzi výmenami oleja znižovaním jeho opotrebenia
Chráni súčasti pred koróziou a agresívnymi chemickými látkami (dôležité v prípade používania olejov horšej kvality)
Chráni životné prostredie
Merateľne znižuje náklady budúcich opráv zariadení
Predlžuje životnosť palivovej sústavy
Znižuje trenie a redukuje opotrebenie častí podliehajúcich treniu v palivovej sústave
Znižuje spotrebu paliva o 2 – 4%
Pričiňuje sa o zvýšenie výkonu motora o 1 – 3%
Uľahčuje štart studeného motora, obzvlášť pri nízkych teplotách. Znižuje emisie škodlivých látok CO – dokonca o 50%, CO2 – do 10%, NOx, HC v splodinách
Znižuje hluk a dymenie
Udržiava palivovú sústavu v čistote
Odstraňuje karbónové usadeniny zo spaľovacej komory
Zabraňuje tvorbe kalov a karbónu v spaľovacej komore (tiež na hríbikoch ventilov a koncoch trysiek
Pomáha odblokovaniu vstrekovačov a piestnych krúžkov
Zvyšuje spoľahlivosť a životnosť automobilov
Znižuje negatívne účinky používania palív horšej kvality
Prispieva k dôkladnejšiemu (katalyckému) spaľovaniu paliva
Zabezpečuje správnu a rovnomernú prácu motora
Chráni životné prostredie
Nie je škodlivý pre prácu a životnosť katalyzátorov
Je vhodný do všetkých typov benzínu a nafty

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.15 kg
Rozmery 23 × 15 × 3 cm